Jsou obchvaty skutečně dobrým řešením dopravy?


Je faktem, že se množství aut na silnicích zaÄíná stávat problémem. Ten je potÅ™eba Å™eÅ¡it nejen na úrovni státu, ale také jednotlivých obcí. PrávÄ› zde totiž ona zátěž dopadá nejvíce, aÅ¥ už v podobÄ› hluku a zápachu, který otravuje obyvatele, nebo otÅ™esů naruÅ¡ujících statiku budov, zejména v historických centrech. Nelze se tedy divit, že bylo rozhodnuto s tím nÄ›co dÄ›lat.

 

maximální rychlost v obci

 

Jedním z pÅ™ijatých opatÅ™ení jsou také obchvaty. Jedná se o silnice, které mÄ›sto neprotínají, nýbrž vedou v urÄité vzdálenosti okolo nÄ›j a v podstatÄ› jej tak objíždí. Je urÄen pÅ™edevším pro kamionovou dopravu, avÅ¡ak využít by jej mÄ›li vÅ¡ichni ti, kteří pouze projíždí a do daného mÄ›sta vjet nepotÅ™ebují.

 

Je pravdou, že tím se omezuje jak poÄet automobilů v centru, pÅ™edevším pak tÄ›ch nákladních, tak se i zjednoduÅ¡uje doprava. Už totiž není tolik aut například Äekajících na semaforech a doprava se tak stává plynulejší. Na obchvatu zase můžete projet, aniž byste se museli zdržovat hledáním té správné odboÄky, zpomalováním na kÅ™ižovatkách Äi Äekáním na pÅ™echodech Äi semaforech. Zdálo by se tedy, že jde o ideální Å™eÅ¡ení.

 

přechod pro chodce

 

Bohužel, i zde se najdou urÄité háÄky. Nic není zadarmo a i za obchvat se musí platit. V tomto případÄ› se jedná o zábor velké rozlohy půdy. ÄŒasto se jedná o úrodnou zeminu, kterou by bylo možné využít k pÄ›stování potravin. Nyní je na ní vÅ¡ak postavena silnice, což znamená, že je v podstatÄ› napořád znehodnocena a návrat k původnímu stavu je prakticky nemožný.

 

To samozÅ™ejmÄ› zvyÅ¡uje nutnost dovozu potravin ze zahraniÄí, což zvyÅ¡uje jejich cenu. Je totiž jasné, že dovézt nÄ›jakou surovinu je ponÄ›kud dražší, než si ji vypÄ›stovat sám. To pak v obchodech pocítí obÄané.

 

K tomu lze pÅ™ipoÄíst fakt, že se to dÄ›je v podstatÄ› po celém svÄ›tÄ›. Díky tomu se pak zvyÅ¡ují ceny v podstatÄ› vÅ¡ech komodit. JistÄ›, stavba obchvatů není jediná, ba ani dokonce nejvÄ›tší příÄina zdražování, rozhodnÄ› vÅ¡ak na tom má svůj podíl. A to je nÄ›co, co bychom si mÄ›li vÅ¡ichni uvÄ›domit.