Pěstounem na přechodnou dobu?

Slyšeli jste už o tzv. pěstounech na přechodnou dobu? Pakliže jste tento výraz zaznamenali, ale nevíte, oč se jedná, čtěte dál. Třeba vás pěstounství osloví, třeba znáte rodinu, která nemůže mít své vlastní děti anebo máte v rodině příbuzné, kterým děti z hnízda už vylétly a cítí se opuštění a mají stále dostatek energie a chtějí být potřební. A rozdávat lásku dál. Mohl by to být předpoklad pro to, stát se pěstounem na přechodnou dobu.

dotek prstů

Je totiž stále hodně dětí, které nejsou „právně“ volné, aby mohly být dány do adopce. Pak je tu další skupina dětí, které mohou být svěřeny soudem právě buď do přechodné pěstounské péče anebo do pěstounské péče dlouhodobé.

Dnešní článek se soustředí na pěstounskou péči na přechodnou dobu. Abyste se stali pěstouny na přechodnou dobu a bylo vám svěřené cizí děťátko, zájem musí přijít právě od vás. Pakliže přemýšlíte o tom, že byste dokázali vytvořit domov a doslova vypiplat miminko a postarat se o něj, pohovořte se svým partnerem, partnerkou, zda se na to cítíte. Zkuste si představit, že se u vás doma jednoho dne v postýlce objeví děťátko a vy se o něho budete starat se vším všudy. Když bude zdravé, když bude nemocné, také se může časem projevit psychosomatické onemocnění, různé abstinenční příznaky, když se biologická matka nedokázala vzdát drogové závislosti. Pěstoun na přechodnou dobu se stará o miminko do jednoho roku věku a poté děťátko předává rozhodnutím soudu buď novým rodičům, anebo dalším pěstounům s dlouhodobou péčí.
věneček na hlavě

Pěstoun na přechodnou dobu se stará o novorozence, který se ocitl v ohrožení života, a proto musí být z původní rodiny okamžitě odejmutý pro podezření z týrání anebo rodič zemře a není kdo by se o miminko staral. Pravdou je, že soudy mnohdy rozhodují pomalu a dítě zůstává v péči i „přes“ jeden rok života. Nemělo by to tak být, ale stává se to.

Pěstoun prochází psychologickými testy, je profesionálně proškolen a pěstounství vykonává jako svoji profesi, za kterou je placen státem.  Dostává tzv. odměnu pěstouna, což činí 20.000 Kč měsíčně i za dobu, kdy dítě svěřené do péče nemá. Je placen za to, že musí být stále a okamžitě k dispozici v případě náhlé změny a svěření dítěte do péče.

Pěstounskou péči na přechodnou dobu mohou vykonávat jen vyzrálí lidé, kteří vědí, že budou pečovat o dítě dočasně, a proto si k němu nemohou vytvořit citovou vazbu natolik, aby byla na překážku k následnému předání dítěte novým rodičům.